Střechy Praha 2017

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Datum konání: 9. – 11. února 2017

Zúčastnění žáci: Vít Kotěra 3. A, Ladislav Vlasák 2. A, Lukáš Hofman 2. A, všichni obor tesař

Stává se již tradicí, že je naše škola přizvána k účasti na této výstavě Cechem KPT ČR. Na stánku tohoto cechu naši žáci předvádějí řemeslo tesařské přímo v praktické ukázce. Pro letošní rok jsme si pro návštěvníky veletrhu připravili model kostrukce gotické vazby. U návštěvníků výstavy vzbudila ukázka zájem a sympatie. Žáci odpovídali na zvídavé dotazy, kterých nebylo málo a některé byly i úsměvné.

Naši žáci se veletrhu účastnili každý den a dostávali nabídky zaměstnání po ukončení školy. Výstavu navštěvují také zástupci firem a jednotliví živnostníci. Společným jmenovatelem všech přítomných bylo upozornění na nedostatek pracovníků ochotných pracovat v tesařském řemesle.

Velký dík patří nejen výše jmenovaným studentům naší školy za vzornou reprezentaci, ale hlavně Cechu KPT ČR za zaplacení výstavních prostor. Těšíme se na další spolupráci.

Ladislav Kubias

Události

  • Žádné události
  •