Střední škola řemeslná v Jaroměři v úterý 18. 1. 2022 uspořádala v oboru kovář workshop.

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Ten byl zaměřen na výrobu damascenské oceli. Učitel odborného výcviku Aleš Nývlt pozval odborníka z praxe nožíře Jaroslava Kotěru, který se velice zajímavě zhostil této prezentace. Nejprve žáky seznámil s vlastní výrobou nožů a pak pokračoval volbou vhodného materiálu pro výrobu damašku. Říkal, že je výhodné volit nástrojovou ocel uhlíkovou v kombinaci s nástrojovou ocelí neuhlíkovou, případně s ocelí nízkolegovanou, pokud možno o stejné tavné teplotě. Následovala praktická ukázka.  Pan Kotěra názorně předvedl, jak má být připraven materiál a co všechno je třeba provést při správném kovářském svařování. Zdůraznil důležitost přípravy ohně a správného prohřátí materiálu. Po ohřevu nejprve prokoval materiál ručně a po jeho svaření překovával materiál na bucharu. Po dvojím přeložení a svaření použil pro ozdobné prokreslení vrstev vybroušení drážek a další již konečné prokování. Po vybroušení, srovnání povrchu a vyleptání se ukázala zajímavá kresba jednotlivých vrstev.

Budoucí kováře tento postup velice zaujal, protože názorně a srozumitelně viděli od nožíře, jak postupuje on při výrobě nožů. Nejeden žák touží si takovýto nůž vykovat, a tak na závěr bylo množství dotazů. Vyprávěli i o svých pokusech a dotazovali se na chyby a vzniklé nedostatky.

Závěrem lze konstatovat, že setkání s nožířem bylo velice přínosné a všichni vyslovili přání si podobnou akci zopakovat.

Zdeněk Vítek