Třída 3. B v Hradci Králové

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Ve čtvrtek 18. 10. 2017 jsme se se třídou 3. B vypravili do krajského města, abychom si prohlédli některé architektonické památky a také abychom ve Studijní a vědecké knihovně zjistili informace o Karlu Čapkovi. Z vlakového nádraží jsme šli pěšky na Velké náměstí, přičemž jsme se cestou seznamovali s významnými stavbami krajského města. Prohlédli a pověděli jsme si něco o muzeu, chrámu sv. Ducha, domu U Špuláků nebo o biskupství. Naším cílem ale byla Bílá věž. Většina žáků sem nikdy nezavítala, a tudíž jsme si celkem rádi prohlédli naše krajské město z výšky. Ukázali jsme si hlavní dominanty města, pověděli si o historii věže, prohlédli hodinový stroj sestrojený Josefem Božkem v roce 1829, přes 500 let starý zvon Augustin i skleněný model Bílé věže. Poté jsme se přesunuli ke Studijní a vědecké knihovně, kde jsme absolvovali pracovní dílnu o životě a díle Karla Čapka. Žáci nejdříve museli vyřešit krátký kvíz o Karlu Čapkovi, jeho bratrovi a rodině, taktéž poznávat fotografie míst, kde Čapek od dětství pobýval. Následně si  vytvořili skupinky, dostali zadání a v knihách, časopisech i pomocí počítače zjišťovali různé údaje o spisovateli i o způsobu práce knihovny. Každá skupinka měla jiné tematické zaměření svého bádání (dětství a mládí, společné práce s bratrem Josefem, novinářská tvorba, dramata, romány,…) Po uplynutí určeného času se všichni opět sešli a vyslechli si prezentaci jednotlivých skupinek, čímž si  rozšířili a doplnili informace získané při hodinách literatury ve škole.

Mgr. Eva Sychrová