Tesař 36-64-H/01

 
Hlavní stránka
VĚTRNÝ MLÝN
Renovace malotraktoru PF 62
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2021/22
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Seznam počítačů
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

Finanční podpora:

Obor Tesař patří mezi vybrané obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, pro které Rada Královéhradeckého kraje schválila finanční podporu. Žákům tohoto oboru je v průběhu jejich profesní přípravy vyplácena finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje odstupňovaně podle ročníku ve výši 300,- až 500,- Kč/měsíc a dále jednorázová odměna podle dosažené známky z odborného výcviku na konci školního roku.

ÚDAJE O OBORU:
Délka studia 3 roky
Učební obor je určen pro chlapce a dívky
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
Splnění povinné školní docházky
Zdravotní způsobilost uchazeče
ABSOLVENT UMÍ:

 •  číst stavební výkresy a orientovat se v projektové dokumentaci
 •  zhotovit jednoduché tesařské náčrty a výkresy
 •  zakládat jednoduché tesařské konstrukce
 •  volit správný technologický postup a organizaci práce
 •  volit vhodný materiál na výrobky a správně je používat
 •  připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení
 •  ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo
 •  vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce
 •  rozeznávat vady dřeva
 •  provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení
 •  provádět jednoduché klempířské práce v rozsahu zaškolení
 •  používat materiálové a technické výkonové normy
 •  orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 •  dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické předpisy
 •  organizačně a administrativně vést tesařskou dílnu
ABSOLVENT ZÍSKÁ:
Výuční list
Střední vzdělání
Možnost kurzu obsluhy motorové pily
MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů
Výuka oboru probíhá podle školního vzdělávacího programu – ŠVP Tesař

Tesaři ze Štrasburku