Výuka od 11. května 2020 – pouze pro žáky 3. ročníků

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Datum / čas
21. 05. 2020 - 29. 05. 2020 Celý den


Informace pro žáky 3. ročníků učebních oborů truhlář, tesař, čalouník, umělecký keramik, opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář a umělecký kovář, zámečník a pasíř:

Nástup do školy je 11. 5. 2020 v 8:00 hodin, dle níže uvedeného rozpisu. V tento den budou žáci informováni o dalších organizačních záležitostech týkajících se výuky ve škole i na odborném výcviku.

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
3.A Škola – teorie Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik
3.B Odborný výcvik Škola – teorie Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik
3.C

1.skupina (Hynek)

Odborný výcvik Odborný výcvik Škola- teorie    _______    ________
3.C

2.skupina (Volšička)

    _______    _______ Škola- teorie Odborný výcvik Odborný výcvik

 

Ochrana zdraví:

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 

Ve třídě:

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Povinností každého zletilého žáka (u nezletilých zákonného zástupce) je podepsat tzv. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tato možnost je dána buď při nástupu do školy – u zletilých žáků, nebo vytisknete v příloze: vyplníte a necháte podepsat zákonným zástupce doma.

 

Ubytování a stravování:

Zájemci o ubytování mohou nastoupit na domov mládeže již 10. 5. od 18:00 hodin do 22:00 hodin. Stravování ve školní jídelně si žáci zařizují sami možnost obědů, případně celodenního stravování (možno i telefonicky na číslo 737 336 766). Rezervovaný čas na obědy: kovodílny od 13:30 do 13:45 hodin, truhlářské dílny od 13:45 do 14:00 hodin, škola od 14:00 do 14:15 hodin.

Školní bufet nebude otevřen – svačiny s sebou.