Vánoční jarmark v Bastionu IV

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Vánoční jarmark se uskutečnil opět po dlouhé covidové pauze v sobotu 10. prosince 2022 od 9:00 do 17:00 hodin. Tento jarmark je tradiční akcí Umělecké kolonie Bastion IV. Původně vojenský prostor získal působením uměleckého spolku jedinečnou atmosféru, která navíc byla ještě obohacena o krásnou staročeskou vánoční výzdobu. Svou rukodělnou tvorbou se představilo více než 70 trhovců ve venkovních i vnitřních prostorech. Součástí celé akce byl bohatý doprovodný program. Vedle zkušených lidových řemeslníků se zúčastnili i naši žáci Střední školy řemeslné v Jaroměři. Prezentace tesařských, truhlářských, čalounických, kovářských a keramických pracích zaujala davy kolemjdoucích, tudíž byl o hotové výrobky velký zájem. Poděkování patří nejen učitelům odborného výcviku Renátě Prokopové, Romaně Neufussové, Martinu Braunovi, Aleši Nývltovi ale i našim studentům Zdeňkovi Dubskému, Lukáši Frydrychovi, Janu Čapkovi, Jiřímu Kotěrovi, Gabriele Kofroňové, Pavlu Cihelkovi, Petru Binkovi, Davidu Hrdinovi, Kateřině Krupičkové, Stele Hůlkové a Zdeňce Sládečkové, kteří se po celý den snažili navodit návštěvníkům vánoční atmosféru.

 

Romana Neufussová – učitel odborného výcviku