Výročí 30 let sametové revoluce

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

V celé republice se od podzimu konají různé akce ke 30. výročí sametové revoluce. Jednou z připomínek tohoto výročí  v Jaroměři je i výstava v Pasáži Jaroslava Žáka s názvem „Pravda zvítězí“. Na několika panelech je nastíněn průběh revoluce v republice a podrobně pak události v našem městě. Vše je doplněno fotografiemi, plakáty a hesly  z doby před 30 lety. Události se však neomezují jen na podzim 1989, ale  jsou dovedeny až do prvních svobodných voleb v červnu 1990.

 

Třídy 1. A, 1. C, 2. B a 3. A se na tuto výstavu postupně v rámci základů společenských věd a českého jazyka vypravily. Žáci vytvořili dvojice, dostali pracovní listy a postupně vyhledávali odpovědi na zadané otázky týkající se doby před 30 lety.

 

Pro žáky tříd 3. A a 2. B však tímto práce ještě nekončila, jejich pracovní listy obsahovaly navíc otázky týkající se Jaroměře. Tyto otázky byly zaměřeny na historické centrum, pamětihodnosti a dějiny města. To už těmto žákům Pasáž Jaroslava Žáka nestačila, ale museli se pro vyhledání odpovědí rozběhnout po celém náměstí, ke kostelu, mostu i k soše T. G. Masaryka před ZŠ Na Ostrově.

Po nějaké době jsme se opět všichni sešli a žáci si vzájemně sdělili své poznatky. Zjistili jsme, že přestože mají žáci s Jaroměří co do činění už dva nebo tři roky, ať už jako dojíždějící do školy a bydlící na našem Domově mládeže nebo dokonce v Jaroměři a blízkém okolí žijící, mnozí město vlastně neznají a ani nevědí, kolem jakých soch a domů chodí, jaké má město historické kořeny. A tak tato naše výprava za historií starou nejen 30 let nám pomohla mnohé objasnit.

 

Mgr. Eva Sychrová