Podnikání

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

 64-41-L/51

Pro školní rok 2019/2020 se tento obor NEOTVÍRÁ.

ÚDAJE O OBORU:
Délka studia 2 roky
Studijní obor je určen pro chlapce i dívky
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
Absolvování tříletého učebního oboru s výučním listem.
Při přijímacím řízení se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
ABSOLVENT UMÍ:

 •  aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, marketingu a managementu a psychologie na konkrétní situace v podniku
 •  zná a používá základní ekonomické pojmy
 •  principy fungování tržní ekonomiky, cíle a podstatu podnikání
 •  ručně a na PC pořizovat a zpracovávat účetní doklady
 •  účtovat ve finančním účetnictví
 •  se orientovat v soustavě daní a jejich správě
 •  vést daňovou evidenci u OSVČ
 •  využívat znalostí právních norem
 •  uplatňovat efektivní marketingové strategie
 •  využívat práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 •  ovládat PC, Internet, řešit problémové situace
 •  vést jednání s obchodními partnery
 •  doplňovat nové poznatky s ohledem na změny v systémech
 •  používat předpisy týkající se techniky, bezpečnosti a hygieny práce, zná zásady protipožární ochrany
ABSOLVENT ZÍSKÁ:
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na vyšší odbornou a vysokou školu.
Výuka oboru probíhá podle školního vzdělávacího programu:  ŠVP Podnikání, Inovace ŠVP Podnikání 01

Dokumenty ke stažení:

Seznam literárních děl – školní rok 2018/2019

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika – školní rok 2018/2019

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví – školní rok 2018/2019

Téma Praktické maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2018/2019